CÉGBEMUTATÓ

A Repét Környezetvédelmi és Építő Kft. 1996. január 1-én alakult. Tevékenységünk a környezetvédelmi szakmán belül igen szerteágazó és sokrétű, a környezetvédelmi tervezés és a kivitelezés területén egyaránt dolgozunk. Tervező kollégáink környezetföldtani vizsgálatokat, tényfeltárási dokumentációkat készítenek és környezeti kármentesítési munkálatokat végeznek. Kivitelező és műszaki ellenőr kollégáink  hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi és  építőipari projektekben vesznek részt.

A REPÉT Kft. alapvető célja a növekedés és a folyamatos fejlődés oly módon, hogy működése hosszútávon fenntartható legyen.

Vállalkozásunk tevékenységének alapja a tervezési, műszaki ellenőri és kivitelezési szolgáltatás magas színvonala és minőségének folyamatos javítása, amely biztosítja versenyképességünket, megrendelőink hűségét és dolgozóink megelégedettségét.

Társaságunk mindent megtesz a tevékenységével szemben támasztott követelményeknek való megfelelés érdekében, legyen az jogszabályi, hatósági vagy megrendelői elvárás.

A REPÉT Kft. MŰKÖDÉSÉNEK ALAPELVEI

Cégünk minden tevékenységét jól felkészült szakembergárda közreműködésével, az elvárható legjobb szakmai színvonalon végzi. Célunk, hogy megrendelőinknek teljes körű információt és terveket/létesítményeket biztosítsunk határidőre, utólagos módosítások nélkül.

Megbízásaink teljesítése során arra törekszünk, hogy az elkészült dokumentumok /létesítmények maradéktalanul kielégítsék megbízóink igényeit és a vonatkozó jogszabályokat. Függetlenségünk, pártatlanságunk, szakmai tisztességünk szolgáltatásunk alappillére

FŐ TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEK

TERVEZÉS

 • Környezetföldtani vizsgálatok, környezeti állapotvizsgálat, tényfeltárás
 • Környezeti felülvizsgálat és hatástanulmány készítése
 • Környezetvédelmi tervezői szolgáltatás
 • Műszaki ellenőrzés
 • Környezetvédelmi műszaki beavatkozások (kárelhárítás) kivitelezése.
 • Környezetvédelmi célú kutatás és fejlesztés

KIVITELEZÉS

 • Új, korszerű regionális hulladéklerakók és kapcsolódó létesítményeinek kivitelezése.
 • Meglévő kommunális települési hulladéklerakók rekultivációs munkálatai.
 • Vízépítési projektek megvalósítása.
 • Egyéb építőipari és környezetvédelmi létesítmények kivitelezése.

MŰSZAKI ELLENŐRZÉS

 • környezetvédelmi műszaki beavatkozások (kármentesítés) kivitelezés műszaki ellenőrzése
 • építőipari, környezetvédelmi létesítmények kivitelezésének műszaki ellenőrzése

SZAKEMBEREINK, KÉPESÍTÉSEK, JOGOSULTSÁGOK:

 • tájépítészmérnök
 • Mezőgazdasági vízgazdálkodási szakmérnök
 • környezetmérnök, környezetmérnök
 • vízellátás-csatornázás szakmérnök
 • Építőmester szakmérnök
 • Hulladékgazdálkodási szakmérnök
 • geológus
 • építőmérnök; építőmérnök
 • Bányamérnök
 • Okl. Vegyész üzemmérnök

SZEKÉRTŐI JOGOSULTSÁGOK

 • SZKV-vf (SZKV 1.3)- Víz- és földtani közeg-védelem (SZKV-1.3.)
 • SZKV-hu – Hulladékgazdálkodás környezetvédelmi (SZKV-1.1.) (MMK)
 • Földtani szakértő (általános földtan)
 • Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás (SZVV-3.10)

TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOK

 • VZ-TEL – Települési vízközmű tervezés
 • VZ-TER – Területi vízgazdálkodási építmények tervezése
 • VZ-VKG Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése
 • Táj- és kertépítészeti tervező

Felelős műszaki vezetői jogosultságok

 • MV-VZ – Vízgazdálkodási építmények építési szerelési munkái építményeinek felelős műszaki vezetése
 • MV-É – Általános építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
 • MV-KÉ – Közlekedési építmények építése munkáinak felelős műszaki vezetése
 • MV-M – Mélyépítés és mélyépítési műtárgy szakterület felelős műszaki vezetése

MŰSZAKI ELLENŐRI JOGOSULTSÁGOK

 • ME-VZ Vízgazdálkodási szakterület– műszaki ellenőr
 • ME-É-I. – Magasépítési szakterület– műszaki ellenőr
 • ME-M – Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének műszaki ellenőrzése
 • ME-KÉ – Közlekedési építmények építése munkái – műszaki ellenőr

INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZER

A REPÉT Kft. és dolgozói elkötelezettek a magas színvonalú munkavégzés és a környezetvédelem iránt. A vállalatvezetés ezt az irányt támogatva kialakította az ISO 9001 és ISO 14001nemzetközi szabványok szerint szabályozott integrált vállalatirányítási rendszert, melyet egy külső, független tanúsító szervezet 2009. október végén kiváló minősítéssel tanúsított.

Integrált Irányítási Rendszerünk 2011-ben kiegészült  az MSZ 28001 szabvány szerinti Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszerrel, majd 2013-ban kibővült az ISO 50001szabvány szerinti Energiairányítási rendszerrel.

ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLETEK

 • Környezetvédelmi auditálás, tényfeltárás
 • Környezeti hatásvizsgálat, környezetvédelmi felülvizsgálat
 • Környezetvédelmi tervezői szolgáltatás
 • Környezetvédelmi műszaki beavatkozások kivitelezése, műszaki ellenőrzése
 • Hulladéklerakók rekultivációs projektjeinek megvalósítása, műszaki ellenőrzése
 • Építőipari, környezetvédelmi létesítmények kivitelezése, műszaki ellenőrzése

Repét Környezetvédelmi

és Építő Kft.

1143 Budapest, Ilka utca 2-4.

Tel: +36-1-319-7563

Fax: +36-1-309-5064

E-mail: admin@repet.hu

Web: www.repet.hu

fejlec13
fejlec16