Gubacsi út 11-13. | Soroksári út 74-76.

A volt Hertz szalámi gyár területe

Elhelyezkedés

A vizsgált ingatlan a Főváros IX. kerületének Ny-i, A MÁV Budapest, Kelebia vasútvonaltól délre eső területén helyezkedik el. Közigazgatási címe: Gubacsi út 11-13., Soroksári út 74-76 Megközelítése a Soroksári úton közlekedő autóbusszal vagy a Gubacsi úton közlekedő villamossal, illetve a Ráckevei HÉV járatokkal történhet.

Beépítési paraméterek

Az építési előírások betartásával az ingatlan

beépíthető területe: 10.227 m2,
bruttó szintterülete: 20.454 m2.
terepszint alatt építhető területe: 12.272 m2.

Az ingatlan az övezeti határérték és az alábbi előírások betartásával osztható meg.
– A telek alakja lehetőség szerint téglalap vagy ahhoz közeli alakú legyen, amelynek két főirányú kiterjedésének aránya legfeljebb: 1:10,
– A telek szélessége legalább 36 m legyen.

Övezeti előírások:

Helyrajzi szám: 38.161
Terület: 2.0454 m2
Beépítési mód: szabadonálló
Beépítés mértéke: szint alatt 60%, szint felett 50%
Szintterületi mutató: 2,0 m2/telek m2
Épület magasság: 4,0-18,0 m
Zöldterület: 35%
Legkisebb telekterület: 2.000 m2

herz1

Városrendezési előírások

A vizsgált ingatlant is magában foglaló „Budapest Ferencváros – Alsó bikarét” elnevezésű területre a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő Testülete által 38/2004 (XI.17.) számon jóváhagyott szabályozási terv van érvényben. A terv előírásai szerint az ingatlan I-IX/3 jelű kialakult, jellemzően szabadonálló beépítési módú intézményterület övezeti besorolású.

Az övezetben – a terven megjelölt építési helyen belül – elhelyezhetők:

– közintézmények épületei,
– igazgatási épületek,
– irodaépületek,
– szálláshely-szolgáltató épületek,
– szolgáltatási épületei,
– vendéglátás épületei

– egyéb közösségi szórakoztató épületek,
– sportépítmények,
– nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmények,
– parkolóházak,
– legfeljebb 6.000 m2 bruttó kereskedelmi célú szintterületű épületek,

herz2

valamint a fenti épületeket kiszolgáló és kiegészítő funkciójú épületek, amennyiben azok terhelési határértéke nem haladja meg a jogszabályban rögzített, előírt határértékeket.
Az építési övezetben lakás – kivéve a tulajdonos vagy a személyzet számára létesítendő szolgálati lakást – csak az ingatlan teljes egészére vonatkozó rendeltetési mód változása esetén létesítendő, ha a lakóépületre vonatkozó környezetterhelési határértékek (zaj, rezgés, légszennyezés, talajállapot stb. biztosíthatók.